Om förlaget


– Förlaget –


Förlaget Vingpennan har lagt ner sin förlagsverksamhet 31.12.2022

Förlaget Vingpennan är ett privatägt, oberoende finländskt förlag, som i främsta hand ger ut böcker skrivna av författaren och ägaren Carina Wolff-Brandt. Vingpennan har specialiserat sig på högklassiga barnböcker och dokumentärer. Förlaget distribuerar sina böcker via bokhandeln, internet och genom direktförsäljning till olika målgrupper. Distribuitonen sker via Porvoon Kirjakeskus.

Förlagets framgång beror på okonventionell marknadsföring och bra produkter. Kännetecknande för Vingpennans böcker är vacker lay-out och fina illustrationer som fått hedersomnämnanden vid flera tillfällen.

På grund av resursbrist tar förlaget inte emot manus för genomgång eller utgivning.

forlaget-logo

Oy CWB-Services Ab/Förlaget
Vingpennan. Fo-nummer
0665224-5.Moms.reg.