Konsten att ge ut böcker på eget förlag


←Tillbaka

 

Konsten att ge ut böcker på eget förlag  har blivit till för att det helt uppenbart finns ett behov av den. Otaliga är de timmar jag har tillbringat i telefon och per e-post för att vägleda privatpersoner och representanter för företag och föreningar i konsten att ge ut böcker på eget förlag. Det är inte något konstigt alls, men det kräver kunskap och insikter för att man inte genast skall stöta på grund och det kräver fram för allt ett välskrivet manus.

KonstenCover1Den här handboken lär dig inte att skriva, driva ett företag eller maximera din vinst, men den försöker vara en hjälp på vägen om du som privatperson eller representant för en organisation väljer att ge ut en bok själv. För många som vill ge ut sin första bok är behovet att bli läst större än att förtjäna pengar på den.

Vägen från manuskript till en färdigtryckt bok i läsarens hand kan vara lång och ofta knagglig. Om du överväger att ge ut en bok på eget förlag kan det löna sig att läsa den här handboken några gånger innan du sätter igång.

Lär dig av mina och andras misstag och planera din utgivning noggrant så du slipper de största grundstötningarna. Du kanske också kommer till slutsatsen att du inte ger ut något alls, vilket i många fall kan vara helt klokt. Jag har samlat all den erfarenhet jag har av att sedan år 2001 ha gett ut sju egna och tre andra författares böcker. Av dessa har sju varit barnböcker, resten dokumentärer.
Mina erfarenheter omfattar att skriva, ge ut och marknadsföra traditionella pappersböcker. Jag har också talat med andra små förläggare som gärna har delat med sig av sina erfarenheter.

Facklitteratur, dokumentärer och historiker är bokgenrer som är relativt enkla att ge ut själv, eftersom det i dessa är själva ämnet som säljer. KonstenCover2Då det gäller skönlitteratur ska också författaren lanseras, ifall han eller hon är okänd, vilket kräver helt annorlunda marknadsföringsinsatser. Jag har ännu ingen erfarenhet av att sälja poesi eller romaner för vuxna. Jag menar faktiskt sälja, för att ge ut på eget förlag handlar lika mycket om att sälja som att skriva. Det egentliga arbetet börjar först då boken kommit från tryckeriet och det är ofta frågan om arbete man aldrig gjort förut, vilket gör att just den biten av projektet upplevs både svår och tung. Det gäller att våga sätta sig själv på spel, våga ta kontakt med främmande människor, att vid behov ställa sig på scen och tala inför flera hundra personer eller bli intervjuad i TV. Om man har obehag för att synas kan det vara mycket svårt att få sin bok såld. Dessutom kräver egen utgivning att man är något av en entreprenör, eller åtminstone energisk och kreativ.

Jag har försökt ta upp de olika skedena i utgivning i kronologisk ordning, vilket är ganska svårt då många helt olika saker ska göras samtidigt. Efter texten har jag sammanställt kom ihåg-listor för att underlätta arbetet. Boken är främst skriven med tanke på bokutgivning i Svenskfinland, men tipsen och erfarenheterna går också att tillämpa i t.ex. Sverige.

 


Innehållsförteckning:

Inledning
1. Att tänka på innan du börjar

Kan du skriva?
Varför vill du skriva?
Vad är ett eget förlag?
Varför ge ut på eget förlag?
Refuserad
Trött på det nuvarande förlaget
Lönsammare att ge ut boken själv?
Några räkneexempel
Fördelar
Nackdelar – skrivtiden minskar
Mycket jobb
Svårt med utländska kontakter
Har du råd?
Stipendier och bidrag
Har du tid?

2. Innan boken åker till tryckeriet

Osund konkurrens
Språkgranskning och korrekturläsning
Var söka hjälp?
Vilken är din målgrupp?
På vilket språk?
Upphovsrätt
Illustrationer
Layout
Bokens storlek
Pärm och inbindning
Papperet
Typsnitt och textstorlek
ISBN-nummer och andra tekniska uppgifter
Upplagans storlek
Välja tryckeri
Offsettryckeri
Print-on-demand
Fotoböcker
En sista genomgång

3. Medan boken är på tryckeriet

Den finlandssvenska marknaden
Marknadsföring
Pressen

 

Recensionsexemplar och recensioner
Personliga kontakter
Författarbesök
Den finlandssvenska bokkatalogen
Bokmässor
Tidtabeller
Broschyrer och reklammaterial
PR-tillställningar och jippon
Egna hemsidor
Lager, logistik och postning

4. Då boken kommit från tryckeriet

Hjälp – en dålig recension
Litterära priser

5. Sälja böckerna

Prissättning
Bokhandeln och rabatter
Julförsäljningen
Övriga försäljningsställen
Bibliotek
Distributionsbolag
Sälja via egen hemsida
Sälja via nätbokhandel
Direktförsäljning
After sales

6. Så här har vi gjort – små förläggare berättar

En solskenshistoria om äpplen
Östnyländska detektivromaner
Labyrinth Books i Nykarleby
Kreativ distribution
Förlaget Vingpennan
Om att ge ut andras böcker
Tid för eftertanke
Kom ihåg-listor
Tidtabeller under året – några viktiga deadlines
Nyttiga adresser
Bokhandlar som säljer svenskspråkiga böcker
Ett urval webadresser
Läsa mera
Tack