Föreläsningar


– Föreläsningar –


Carina Wolff-Brandt är en uppskattad föreläsare för både barn och vuxna. Hennes genombrott som författare kom med boken “Strandsatta – Kvinnoöden från Finska viken till Ishavet” år 2001. Tusentals åhörare har redan hört henne berätta om boken och kvinnorna i den.

forelasn_2Mest föreläser Carina om sitt arbete i skolorna, om sina barnböcker och hur hon försöker få barnen att nappa på läskroken.

Carina föreläser också om konsten att ge ut böcker på eget förlag, vilket hon även skrivit en bok om. Längre kurser i detta ämne har Carina hållit bl.a. i Axxells City i Helsingfors, samt för författargrupper och olika föreningar.

Bland uppdragsgivarna finns olika skolor och Carina föreläser gärna även på föräldramöten om vikten av att läsa för och med barnen. Andra uppdragsgivare är ideella föreningar, företag och privata grupper.

Tag kontakt om du är intresserad av en föreläsning: info@vingpennan.com


Kommande föreläsningar

Boka en föreläsnng: info@vingpennan.com

Föreläsningar under 2020

7.10 MAP Marthakretsen, Helsingfors
21.11 Nagu hembygdsförening

Föreläsningar under 2019

22.1 kl. 13 Grankulla svenska pensionärer
29.1 kl. 19 Korsnäs bibliotek
6.2 kl.18 Svenska klubben i Helsingfors
9.2 kl 12-13, Bokcafé Lovisa, Restaurang Lovisa Kapellet
13.2 kl. 18.30 Svenska klubbens damsektion Åbo
18.3 kl.18 Helsingfors släktforskare
25.3 Marthakretsen Martharellerna, Helsingfors
8.4 Supermarthorna, Helsingfors
24.4 Oasen, Helsingfors
6.5. Helsingforsregionens hörselförening
23.5 kl.18 Dragsfjärds hembygdsförening
9.10 Hagalunds pensionärsklubb
10.10 Arkadia pensinärer, Helsingfors
28.11 Munksnejdens pensionärer  i Munksnäs servicecentral, Helsingfors

 

Illustration: Jenny Wiik

Illustration: Jenny Wiik